Oppføringer av Eirik Todal Laberg

Overnatting

Lærdal hotel tek seg av all booking for 2016   * Tinging av overnatting sendast: okn@lerdalhotel.no / mobil 930 09 392   Overnatting tingast for 2 netter. Innkvartering skjer enten på Lærdal Hotell, Hotell Grandane, Sanden pensjonat eller Lærdal Ferie og Fritidspark. Max 9 personar per lag til overnatting og bankett. Pris:  kr 2.495,-  pr. pers […]

Påmelding VeteranCup 2016 (29.-30. januar )

  Meld på laget til 2016 turneringa ved å klikke på linken lenger nede på sida, «påmelding».   Laga som er bekrefta påmelde finn du under fana  «Påmeldte lag» frå torsdag 1.oktober. Dersom du har meldt på laget men ikkje finn det på lista, kan du sende ein førespurnad til sportsleg ansvarleg for herre- eller dameklassane.   […]

– eit tilbakeblikk med glimt i auget

– eit tilbakeblikk med glimt i augetSportsleg og sosialtVi har dei tre siste åra gjennomført ei nasjonal turnering for oldboys- og veteranklassen. Turneringa har som mål å bringe saman fotballspelarar som har spelt i norsk eliteserie, samt lag frå vår region, til ein sportsleg og sosial møtestad. Frå 2001 har vi også hatt internasjonal deltaking […]

Turneringsreglar

Reglane for VeteranCup er no klare. Alle laga må ha sett seg inn i reglane som gjeld for turneringa. § 1. Dommaren Det vert nytta ein dommar i kvar kamp. § 2. Linjedommar I tillegg til dommaren vert det nytta ein linjedommar. Linjedommaren skal fungera på motsett diagonal i høve til dommaren og skal hjelpa […]

Regionen

Lærdal er bygda som ligg inst i Sognefjorden; mellom aust og vest – Oslo og Bergen. Ein kan følgje E16 frå Oslo mot Lærdal, og etter ca 4 ½ time i bil blir ein møtt med synet av trange dalar, snødekte fjelltoppar og ville fossefall. Den kjende Lærdalselva syner veg ned dalen – mot sentrum […]