Overnatting

Lærdal hotel tek seg av all booking.

* Tinging av overnatting sendast: okn@lerdalhotel.no / mobil 930 09 392

Overnatting tingast for 2 netter.

Innkvartering skjer enten på Lærdal Hotell, Grandane Hotell, Lærdalsøren Hotel, Sanden pensjonat eller Lærdal Ferie og Fritidspark.

Max 9 personar per lag til overnatting og bankett.

Pris: kr 2.595,-  pr. pers i 3- og 4-sengs rom, inkl. middag fredag, bankett laurdag, og frukost begge dagar.

Romma vert ikkje rydda laurdag.

Lærdal Hotel sender ut faktura

* Lag som ikkje tingar overnatting men ynskjer delta på bankett laurdag:

Booking til bankett må gjerast ved påmelding av lag, og i god tid innan turneringa startar, på mail til: okn@lerdalhotel.no

Prisar for ikkje buande: Dansebillett fredag kr 150,-