Framleis ledige plassar

Det er så langt påmeldt 45 lag, men det er framleis ledige plassar så her er det berre å hiva seg rundt. 

Veterancup 2019 spelast fredag 25. januar og laurdag 26. januar. Me avrundar laurdag kveld med bankett og prisutdelingar på Lærdal Hotell.

På herresida kan ein melde seg på i klasse for old boys, veteran eller veteran 50+. På damesida er det klasse for old girls og veteran girls samt veteran 50+. For kvar klasse gjeld ei nedre aldersgrense ein må fylle i løpet av kalenderåret 2019, samt nokre unntaksreglar (sjå ‘Turnering’).

Påmelding:

  • rett klasse
  • storleik på t-skjorter. Må fyllast ut ved påmelding. (kan korrigerast fram til 10.12.2018)
  • navn og kontaktinformasjon til lagleiar/den som melder på laget
  • påmeldingsavgift skal betalast innan 10 dagar frå laget har fått plass i sin klasse/lagt ut på heimesida.

Lagliste skal fyllast ut! Navn og fødselsår på spelarar (kan/må endrast ved endringar fram til cupen).

  • om ein veit allereie no at ein ynskjer tinge plass på veterancup-bussane frå Bergen, kan det tingast ved å sende mail til transportansvarleg (sjå ‘Kontakt oss’)
  • Booking/betaling av overnatting og/eller bankett skjer direkte til Lærdal hotell (max 9 plassar per lag): okn@lerdalhotel.no (sjå Overnatting’)

Påmeldingsskjema finn de under Påmelding

Parketten ventar!

No kan du pusse skoa, prikke inn toppforma, og glede deg til å møte både nye spelarar og kjende fjes frå tidlegare oppgjer!


Me gler oss!

Veterancup Lærdal – Årdal – Aurland 2019

Påmeldingsfristen nærmar seg

Minner om påmeldingsfristen for laga som deltok på Veterancup 2018 nærmar seg. Desse laga har prioritet dersom dei melder seg på innan torsdag 15. november 2018.

Me har no opna for påmelding til Veterancup 2019!

Veterancup 2019 spelast fredag 25. januar og laurdag 26. januar. Me avrundar laurdag kveld med bankett og prisutdelingar på Lærdal Hotell.

På herresida kan ein melde seg på i klasse for old boys, veteran eller veteran 50+. På damesida er det klasse for old girls og veteran girls samt veteran 50+. For kvar klasse gjeld ei nedre aldersgrense ein må fylle i løpet av kalenderåret 2019, samt nokre unntaksreglar (sjå ‘Turnering’).

Påmelding:

  • rett klasse
  • storleik på t-skjorter. Må fyllast ut ved påmelding. (kan korrigerast fram til 10.12.2018)
  • navn og kontaktinformasjon til lagleiar/den som melder på laget
  • påmeldingsavgift skal betalast innan 10 dagar frå laget har fått plass i sin klasse/lagt ut på heimesida.

Lagliste skal fyllast ut! Navn og fødselsår på spelarar (kan/må endrast ved endringar fram til cupen).

  • om ein veit allereie no at ein ynskjer tinge plass på veterancup-bussane frå Bergen, kan det tingast ved å sende mail til transportansvarleg (sjå ‘Kontakt oss’)
  • Booking/betaling av overnatting og/eller bankett skjer direkte til Lærdal hotell (max 9 plassar per lag): okn@lerdalhotel.no (sjå Overnatting’)

Lag som deltok i Veterancup 2018 har rangen dersom laget er påmeldt innan 15. november d.å. Frå 16. november vil nye lag få ledige/utvida plassar.

Påmeldingsskjema finn de under Påmelding

Parketten ventar!

No kan du pusse skoa, prikke inn toppforma, og glede deg til å møte både nye spelarar og kjende fjes frå tidlegare oppgjer!


Me gler oss!

Veterancup Lærdal – Årdal – Aurland 2019

Bussrute til og frå Veterancup 2019

Veterancup vil i år ha ein buss som går tur-retur frå Bergen til Lærdal denne helga.

Frå Bergen til Lærdal fredag 25. januar:

Bussen går frå Flesland kl. 09:30, frå Nesttun kl. 09:45, frå Bystasjonen kl. 10:00.

Frå Lærdal til Bergen søndag 27. januar:    

Avreise kl. 10:30 frå Lærdal Hotell

Pris pr. person inkludert interntransport i helga er kr. 700,-  tur-retur Bergen

Dersom de ynskjer å vere med bussen, ber vi om at de tingar plass hjå transportansvarleg, Harald Stadheim, e-post: harald.stadheim@vegvesen.no tlf. 975 26 998

Busstider kan verta endra, så følg med på heimesida.
Frist for å bestille plass på buss er måndag 21. januar

Betaling:
Vi ber om at de betaler inn til Veterancup, konto nr. 3745 30 32435.  Hugs å merke betalinga med klubb og antal personar de betalar for.

Promovideo Veterancup 2019

Ole R. Sælthun har laga denne promovideoen i høve Veterancup 2019.

Påmelding Veterancup 2019

Me har no opna for påmelding til Veterancup 2019!

Veterancup 2019 spelast fredag 25. januar og laurdag 26. januar. Me avrundar laurdag kveld med bankett og prisutdelingar på Lærdal Hotell.

På herresida kan ein melde seg på i klasse for old boys, veteran eller veteran 50+. På damesida er det klasse for old girls og veteran girls samt veteran 50+. For kvar klasse gjeld ei nedre aldersgrense ein må fylle i løpet av kalenderåret 2019, samt nokre unntaksreglar (sjå ‘Turnering’).

Påmelding:

  • rett klasse
  • storleik på t-skjorter. Må fyllast ut ved påmelding. (kan korrigerast fram til 10.12.2018)
  • navn og kontaktinformasjon til lagleiar/den som melder på laget
  • påmeldingsavgift skal betalast innan 10 dagar frå laget har fått plass i sin klasse/lagt ut på heimesida.

Lagliste skal fyllast ut! Navn og fødselsår på spelarar (kan/må endrast ved endringar fram til cupen).

  • om ein veit allereie no at ein ynskjer tinge plass på veterancup-bussane frå Bergen, kan det tingast ved å sende mail til transportansvarleg (sjå ‘Kontakt oss’)
  • Booking/betaling av overnatting og/eller bankett skjer direkte til Lærdal hotell (max 9 plassar per lag): okn@lerdalhotel.no (sjå Overnatting’)

Lag som deltok i Veterancup 2018 har rangen dersom laget er påmeldt innan 15. november d.å. Frå 16. november vil nye lag få ledige/utvida plassar.

Påmeldingsskjema finn de under Påmelding

Parketten ventar!

No kan du pusse skoa, prikke inn toppforma, og glede deg til å møte både nye spelarar og kjende fjes frå tidlegare oppgjer!


Me gler oss!

Veterancup Lærdal – Årdal – Aurland 2019

Veterancup 2019

Vi er godt i gang med planlegginga av Veterancup 2019. Turneringa blir gjennomført 25. – 26. januar 2019.

Påmelding vil skje frå 1. oktober 2018, og vi vil komme tilbake med meir informasjon rundt dette ved eit seinare høve.