Fredrikstad – aristokratar også i Veterancup.

Fredrikstad Fotballklubb er, som dei fleste veit, blant aristokratane i norsk fotball. Så også i Veterancup. Me har snakka med primus motor Tom Espen Fingarsen.

Tom Espen fortel at dei ladar opp på vanleg måte, det vil seia rolege og beherska førebuingar. Rutine er nok eit stikkord her. Dei vil prøva å gjera sitt beste og sjå kor langt det rekk. Dei har rett nok ikkje forsynt seg særleg av premiebordet opp gjennom åra, men det betyr fint lite for trivselen deira i Lærdal. Tom Espen seier dei ser fram til ei kjekk helg etter velkjent mønster.

Når det gjeld lag og spelarar, så er det eit par usikre moment. Uansett så har dei nestoren Tommy Warchol i sine rekkjer, mannen som i år er med for 21. gong. Og Finn Erik Arnesen stiller opp som DJ på puben laurdag ettermiddag.

Me ynskjer Fredrikstad velkomne til Veterancup!

Lars Einar Torsnes

Små og store jubileum…

Fotballfolk generelt, og veteranar spesielt, går ikkje av vegen for små og store feiringar. Våre mest langvegsfarande deltakarar, Vega I.L., har 5-årsjubileum i år. Dei har presentert laget sitt. Gå inn på «Påmelding» og skroll nedover til du finn Vega. Klikk deg inn og les om våre vener frå Nordland.

Me ynskjer vel møtt i Sogn!

Lars Einar Torsnes

Send inn laglister!

Veterancup oppmodar alle om å senda inn laglister. Gå inn på «Påmelding» og skroll heilt ned. Dersom de ikkje har alle mann klare enno, så send inn dei de har, i alle fall når de har minst fem spelarar. De kan supplera og endra etter som cupen nærmar seg. Vel møtt i Lærdal, Årdal og Aurland!

Lars Einar Torsnes

Godt nytt år!

Veterancup vil med dette få ynskja alle fotballvener eit godt nytt år og takk for det gamle. Vel møtt i Aurland, Lærdal og Årdal 25.-26. januar. Me gler oss!

For Veterancup

Lars Einar Torsnes.

Julekalender – Sluttresultat

Så er årets julekalender komen til endes. To mann hadde alt rett: Arvid Huun og Raymond Olsen. Desse får vinnarpremiar frå Hardanger Bestikk. Det blir også delt ut nokre deltakarpremiar etter trekking. Alle premiar blir delt ut under Veterancup eller sende til vinnarane. Fasit luke 24: Odda, Jondal og Ullensvang.

Takk for i år, og velkomne til Veterancup i januar og ny kalender i desember 2019!

Lars Einar Torsnes, quizmaster

Framleis ledige plassar

Det er så langt påmeldt 45 lag, men det er framleis ledige plassar så her er det berre å hiva seg rundt. 

Veterancup 2019 spelast fredag 25. januar og laurdag 26. januar. Me avrundar laurdag kveld med bankett og prisutdelingar på Lærdal Hotell.

På herresida kan ein melde seg på i klasse for old boys, veteran eller veteran 50+. På damesida er det klasse for old girls og veteran girls samt veteran 50+. For kvar klasse gjeld ei nedre aldersgrense ein må fylle i løpet av kalenderåret 2019, samt nokre unntaksreglar (sjå ‘Turnering’).

Påmelding:

  • rett klasse
  • storleik på t-skjorter. Må fyllast ut ved påmelding. (kan korrigerast fram til 10.12.2018)
  • navn og kontaktinformasjon til lagleiar/den som melder på laget
  • påmeldingsavgift skal betalast innan 10 dagar frå laget har fått plass i sin klasse/lagt ut på heimesida.

Lagliste skal fyllast ut! Navn og fødselsår på spelarar (kan/må endrast ved endringar fram til cupen).

  • om ein veit allereie no at ein ynskjer tinge plass på veterancup-bussane frå Bergen, kan det tingast ved å sende mail til transportansvarleg (sjå ‘Kontakt oss’)
  • Booking/betaling av overnatting og/eller bankett skjer direkte til Lærdal hotell (max 9 plassar per lag): okn@lerdalhotel.no (sjå Overnatting’)

Påmeldingsskjema finn de under Påmelding

Parketten ventar!

No kan du pusse skoa, prikke inn toppforma, og glede deg til å møte både nye spelarar og kjende fjes frå tidlegare oppgjer!


Me gler oss!

Veterancup Lærdal – Årdal – Aurland 2019

Påmeldingsfristen nærmar seg

Minner om påmeldingsfristen for laga som deltok på Veterancup 2018 nærmar seg. Desse laga har prioritet dersom dei melder seg på innan torsdag 15. november 2018.

Me har no opna for påmelding til Veterancup 2019!

Veterancup 2019 spelast fredag 25. januar og laurdag 26. januar. Me avrundar laurdag kveld med bankett og prisutdelingar på Lærdal Hotell.

På herresida kan ein melde seg på i klasse for old boys, veteran eller veteran 50+. På damesida er det klasse for old girls og veteran girls samt veteran 50+. For kvar klasse gjeld ei nedre aldersgrense ein må fylle i løpet av kalenderåret 2019, samt nokre unntaksreglar (sjå ‘Turnering’).

Påmelding:

  • rett klasse
  • storleik på t-skjorter. Må fyllast ut ved påmelding. (kan korrigerast fram til 10.12.2018)
  • navn og kontaktinformasjon til lagleiar/den som melder på laget
  • påmeldingsavgift skal betalast innan 10 dagar frå laget har fått plass i sin klasse/lagt ut på heimesida.

Lagliste skal fyllast ut! Navn og fødselsår på spelarar (kan/må endrast ved endringar fram til cupen).

  • om ein veit allereie no at ein ynskjer tinge plass på veterancup-bussane frå Bergen, kan det tingast ved å sende mail til transportansvarleg (sjå ‘Kontakt oss’)
  • Booking/betaling av overnatting og/eller bankett skjer direkte til Lærdal hotell (max 9 plassar per lag): okn@lerdalhotel.no (sjå Overnatting’)

Lag som deltok i Veterancup 2018 har rangen dersom laget er påmeldt innan 15. november d.å. Frå 16. november vil nye lag få ledige/utvida plassar.

Påmeldingsskjema finn de under Påmelding

Parketten ventar!

No kan du pusse skoa, prikke inn toppforma, og glede deg til å møte både nye spelarar og kjende fjes frå tidlegare oppgjer!


Me gler oss!

Veterancup Lærdal – Årdal – Aurland 2019

Promovideo Veterancup 2019

Ole R. Sælthun har laga denne promovideoen i høve Veterancup 2019.

Påmelding Veterancup 2019

Me har no opna for påmelding til Veterancup 2019!

Veterancup 2019 spelast fredag 25. januar og laurdag 26. januar. Me avrundar laurdag kveld med bankett og prisutdelingar på Lærdal Hotell.

På herresida kan ein melde seg på i klasse for old boys, veteran eller veteran 50+. På damesida er det klasse for old girls og veteran girls samt veteran 50+. For kvar klasse gjeld ei nedre aldersgrense ein må fylle i løpet av kalenderåret 2019, samt nokre unntaksreglar (sjå ‘Turnering’).

Påmelding:

  • rett klasse
  • storleik på t-skjorter. Må fyllast ut ved påmelding. (kan korrigerast fram til 10.12.2018)
  • navn og kontaktinformasjon til lagleiar/den som melder på laget
  • påmeldingsavgift skal betalast innan 10 dagar frå laget har fått plass i sin klasse/lagt ut på heimesida.

Lagliste skal fyllast ut! Navn og fødselsår på spelarar (kan/må endrast ved endringar fram til cupen).

  • om ein veit allereie no at ein ynskjer tinge plass på veterancup-bussane frå Bergen, kan det tingast ved å sende mail til transportansvarleg (sjå ‘Kontakt oss’)
  • Booking/betaling av overnatting og/eller bankett skjer direkte til Lærdal hotell (max 9 plassar per lag): okn@lerdalhotel.no (sjå Overnatting’)

Lag som deltok i Veterancup 2018 har rangen dersom laget er påmeldt innan 15. november d.å. Frå 16. november vil nye lag få ledige/utvida plassar.

Påmeldingsskjema finn de under Påmelding

Parketten ventar!

No kan du pusse skoa, prikke inn toppforma, og glede deg til å møte både nye spelarar og kjende fjes frå tidlegare oppgjer!


Me gler oss!

Veterancup Lærdal – Årdal – Aurland 2019

Veterancup 2019

Vi er godt i gang med planlegginga av Veterancup 2019. Turneringa blir gjennomført 25. – 26. januar 2019.

Påmelding vil skje frå 1. oktober 2018, og vi vil komme tilbake med meir informasjon rundt dette ved eit seinare høve.