Kampoppsett Veterancup 2019 m/dommarar

Her er kampoppsettet til Veterancup 2019. Me gjer merksam på at det kan komme endringar etterkvart så det er viktig å følgje med på heimesida for å finne sist oppdaterte versjon.

Har laga spørsmål eller merknadar til oppsettet så kan desse rettast til Ove Kristian Lysne på  Ovekristian1@gmail.com

Kampoppsett 2019 v.4