Middag og bankett.

Melding frå Lærdal Hotell:

 

Det vert høve til å kjøpa suppe og baguettar i resepsjonen fredag frå klokka 13.00. Middag blir servert frå klokka 20.00 til 23.00, men laga som er sist ferdige, får sjølvsagt mat om dei raskar litt på.

Bankett laurdag: Denne startar kl 19.00. Fint antrekk!

Ikkje-buande deltakarar må tinga bankett-billett innan kl 20.00 fredag. Tinging til Lærdal Hotell, pris kr 495,-

Det er berre deltakarar på Veterancup som har tilgjenge til banketten.