Fana/Nymark

Hege Flyum 75
Solfrid Johnsen 76
Ingrid Stabrun 75
Jofrid Hegreberg 69
Ingrid Knutsen 80
Anne-Lise Kolstad 75
Kari Anne Henneli 75