Vålerenga

Rune Gjertsen
Jan Erlend Kruse
Christen Seeberg
Kjell Roar Kaasa
Morten Kihle
Ståle Andersen
Bjørn Viljugrein